• קשרי התפילין
  • השערות
  • ש' של ראש
  • הגידים
  • הרצועות
  • הבתים
  • מבנה התפילין

על מנת שהרצועות לא יתנתקו מן הבתים, יש לעשות קשרים ברצועות.

צורת הקשרים אינה ספונטנית, אלא הועברה לנו גם כן במסורת.

 %D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F.png

קשר תפילין של ראש

בתפילין של ראש, הרצועה עוברת 

ברצועת התפילה של ראש, עושים קשר בצורת ד':

 

יש נוהגים לקשור קשר מרובע, בצורת ם סופית:

%D7%AA%D7%A4%D7%99%D7%9C%D7%99%D7%9F%20%

שימו לב: גם קשר זה מבוסס על האות ד': הוא מורכב משני ד', אחת כנגד השנייה.

ברצועת התפילה של יד, עושים קשר בצורת י' ומצמידים אותו היטב למעברתא:

  %D7%A7%D7%A9%D7%A8%20%D7%AA%D7%A4%D7%99%

סימן כדי לזכור איזה קשר עושים בכל תפילין:

יוד = של יד (קשר בצורת יוד על תפילין של יד).

 

שד"י שבתפילין

כאשר מצרפים יחד את האות י' בתפילין של יד, את האות ד' בתפילין של ראש ואת הש' המוטבעת על הבית של ראש, מתקבלת המילה שד"י = שם ה'.

%D7%9E%D7%93%D7%A8%D7%A9%20%D7%A7%D7%A9%

 

 

לאחר שגוללים את הקלף של פרשיות התפילין, כורכים שיער של עגל סביב הקלף.

את השיער הזה לא קושרים, אלא מסובבים שוב ושוב עד שאינו נפתח.

על שיער העגל כורכים רצועת קלף, ועליו כורכים שוב שיער עגל, שאת קצותיו מסובבים סביב עצמן שוב.

מעט משיער העגל צריך להיראות מחוץ לבתי תפילין של ראש. לשם כך כורכים סביב פרשת "והיה אם שמע" שיער ארוך יותר,

ואת קצותיו משחילים החוצה דרך חור הנמצא בין הבית השלישי לבית הרביעי מימין (בתפילין של רש"י).

על פי הקבלה נועדו שערות אלו לכפר על חטא העגל, ולכן מהודר להשתמש בו. אולם, גם שיער של כל בהמה טהורה אחרת כשר לכך.

שערות של תפילין

 

 

 

 

הלכה למשה מסיני, שצריך להבליט בעור התפילה של ראש את האות ש'.

בליטה זו מהווה חלק מעור התפילין (מעין קמט) ולא תוספת וכיו"ב.

אות ש' זו מופיעה בשתי דפנות, משני צידי התפילה של ראש, מימין ומשמאל.

האות ש' שבצד ימין, היא ש' רגילה (בעל שלושה ראשים)

ואילו האות ש' שבצד שמאל היא ש' בעלת ארבעה ראשים, כמתואר באיור הבא:

%D7%A9%20%D7%A9%D7%9C%20%D7%A8%D7%90%D7%

מהו עניינה של הש'?

למעשה, ברור שהיא חלק משם השם (שד"י) שבתפילין.

מסיבה זו, אם נפסלו התפילין של ראש יש להניח בגניזה חמורה (גניזה של שמות ה' ממש) גם את הבית, ולא רק את הפרשיות, שהרי גם על הבית עצמו כתוב חלק משם ה'.

לעומת זאת, את בית התפילין של יד (שעליו אין ש') אין צורך להניח בגניזה חמורה, ואפשר להסתפק בגניזה קלה בלבד.

לכך מתאים הפסוק בספר דברים:" וראו כל עמי הארץ כי שם ה' נקרא עליך ויראו ממך" שעליו אומרת הגמרא במנחות לה: "אלו תפילין שבראש".

הש' - האות הראשונה בשם ה' "שד"י", היא "שם ה' שנקרא עליך".

למה ש' של ארבעה ראשים?

נאמרו כמה פירושים לגבי הש' המיוחדת שמשמאל, ש' בעלת ארבעה ראשים.

נביא כאן שניים מהם:

האחד, ש' של שלושה ראשים - כנגד שלושה אבות. ש' של ארבע ראשים - כנגד ארבע אימהות.

השני, בש' של ארבעה ראשים ישנם שלושה חללים, שמצטרפים לש' רגילה של חללים. כך שבעצם אין לנו ש' אחת של שלושה ראשים וש' אחת של ארבעה, אלא ש' אחת של שלושה ראשים בולטים, וש' אחת של שלושה ראשים בחללים.

 

 

 

הגידים הם חוטים העשויים מבהמה או חיה טהורה והם בעצמם הלכה למשה מסיני.

באמצעות גידים אלה תופרים את בתי התפילין ומחברים את התיתורא העליונה עם התיתורא התחתונה.

%D7%92%D7%99%D7%93%D7%99%20%D7%94%D7%AA%

 

   

הפסוק אומר: "וקשרתם לאות על ידך".

מכאן אנו למדים, שאת התפילין (של יד) יש לקשור.

פעולת הקשירה מתבצעת באמצעות הרצועות. 

%D7%A8%D7%A6%D7%95%D7%A2%D7%95%D7%AA.png

חומר הגלם של הרצועות

כמו בתי התפילין, גם רצועות התפילין עשויות מעור בהמה טהורה, ששיטחו אותו וחתכו אותו לרצועות.

צבע הרצועות

רצועות התפילין צריכות להיות בצבע שחור מבחוץ ואילו מהצד הפנימי שלהן, אין צורך לצבען.

דין זה נלמד מהלכה למשה מסיני.

עם זאת, אסור שהצד הפנימי יהיה בצבע אדום.

אורך הרצועות

אורך רצועות של יד: שיעורם כדי להיכרך 7 פעמים מסביב לזרוע ועוד כריכות אחדות על כף היד והאצבעות.

אורך רצועות של ראש: לכתחילה הרצועה הימנית צריכה להגיע עד למקום המילה, והשמאלית עד הטבור.
בדיעבד הרצועות כשרות גם אם יש באורך כל אחד מהצדדים שני טפחים מהקשר והלאה (כ-20 ס"מ).

רוחב הרצועות

הרצועות צריכות להיות ברוחב מינימלי של גרגר חיטה או שעורה.

לדעה המקלה רוחב זה הוא 0.9 ס"מ.

לדעה המחמירה רוחב זה הוא 1.1 ס"מ.

רצועות צרות משיעור זה אינן כשרות, אך אין מניעה לעשותן רחבות יותר.

 

חומר הגלם של הבתים

בתי התפילין עשויים מעור מעובד של בהמה. נוהגים להשתמש בעור בהמה גסה (שור, פרה) משום שהוא חזק יותר, יציב יותר ואטום.

יחד עם זאת, ישנם תפילין שאת הבתים מכינים מעור בהמה דקה (כבשים, עיזים) למרות שעור זה אינו יציב וחזק כמו עור מבהמה גסה.

הסיבות לשימוש בעור בהמה דקה הן בעיקר כלכליות (זול יותר) משום שעיבודן קל יותר, עלותן זולה.

הגם שכיום, בתי תפילין העשויים מעור בהמה גסה נפוצים יותר ומהודרים יותר, ניתן למצוא גם בתי תפילין העשויים מעור בהמה דקה.

הדבר בא לידי ביטוי גם בעלויות; בתי תפילין מעור בהמה דקה, זולים יותר. 

עור בהמה גסה בשלבי עיבוד לבית של תפילין

חלקי הבית

בתי התפילין מורכבים משלושה חלקים:

א.      קציצה – חלקו העליון של בית התפילין, מקום הנחת הפרשיות

ב.      תיתורא – כיסוי מתחת לבתי התפילין, מחובר וחלק בלתי נפרד מהקציצה. כיסוי זה אף הוא מקורו בהלכה למשה מסיני.

ג.      מעברתא – בחיבור שבין הקציצה לתיתורא צריך להשאיר רווח מצד אחד, מעין גשר שדרכו תעבור רצועת התפילין. רווח זה אף הוא מקורו בהלכה למשה מסיני.

 

כללו של דבר: בית התפילין הינו יריעת עור בהמה אחת שלמה שעיבודה וקיפולה יוצרים את שלושת המרכיבים הנ"ל וכמתואר באיור ובתמונה הבאים:

%D7%AA%D7%A8%D7%A9%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%

הגידים

הגידים הם חוטים העשויים מבהמה או חיה טהורה והם בעצמם הלכה למשה מסיני.

באמצעות גידים אלה, תופרים את בתי התפילין ומחברים את התיתורא העליונה  עם התיתורא התחתונה. 

גידי התפילין

החלל הפנימי של הבתים

אל תוך בתי התפילין מכניסים את ארבע פרשיות התפילין הכתובות על הקלף. ישנו הבדל מבני בין תפילין של יד לתפילין של ראש; בעוד שבית התפילה של יד הוא חלל אחד שלתוכו נכנסות כל פרשיות התפילין כתובות על יריעת קלף אחת, הרי שבית התפילה של ראש מכיל ארבעה חללים מופרדים זה מזה וכל פרשייה מארבע פרשיות התפילין, הכתובה על קלף נפרד, נכנסת לחלל נפרד.

%D7%97%D7%9C%D7%9C%D7%99%D7%9D%20%D7%A9%

 

לב התפילין הוא כמובן הפרשיות,

אבל יש בידינו סט שלם של הלכות (רובן במסורת - הלכה למשה מסיני) שנוגעות למבנה "הכלי" שבו שוכנות הפרשיות.

בפרק זה נתייחס לפרטים הבאים:

1. בתי התפילין 

2. רצועות התפילין

3. ש' של ראש

4. קשרי התפילין

5. הגידים

6. השערות

 

 בפרק זה נדון בהלכות העיקריות הנוגעות לחלקים אלו.