רלוונטיות המשנה

בס"ד

קראו את השתי הכתבות וענו על השאלות

1)תארו בקצרה את תוכן הכתבות

2)ערכו השוואה בין הכתבות 

3)הסבירו את הקשר של הכתבות למשנה בבא בתרא פרק ב משנה ט

4)מה הבעיה בשתי הכתבות על פי הנלמד במשנה? 

5)הציע פתרון על פי המשנה

עבודה נעימה!